MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 5

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 74990, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh là 74990.

2. Mã bưu chính 74990 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 74990 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 5 Quận 5, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 74990 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh có 5 số là 74990, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Quận 5, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 749901

Tên bưu cục: Chiêu Anh Cát

Điện thoại: 8381739

Địa chỉ: Sô´26A, Đường Chiêu Anh Các, Phường Số 5 Số 5 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749900

Tên bưu cục: Hàm Tử

Điện thoại: 9232406

Địa chỉ: Sô´478, Đường Hàm Tử, Phường Số 5 Số 5 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748200

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 39240325

Địa chỉ: Sô´101, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Số 5 Số 5 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>