MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 5

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75260, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh là 75260.

2. Mã bưu chính 75260 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75260 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 5 Quận 8, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75260 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh có 5 số là 75260, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Quận 8, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 752601

Tên bưu cục: Bông Sao

Điện thoại: 9819259

Địa chỉ: Sô´30/8, Đường Bông Sao, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752600

Tên bưu cục: Bùi Minh Trực

Điện thoại: 9810072

Địa chỉ: Sô´188, Đường Bùi Minh Trực, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752710

Tên bưu cục: Bùi Minh Trực

Điện thoại: 02838500764

Địa chỉ: Sô´188, Đường Bùi Minh Trực, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752603

Tên bưu cục: Nhị Thiên Đường

Điện thoại: 9810035

Địa chỉ: Sô´1291A, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752604

Tên bưu cục: Nhị Thiên Đường 2

Điện thoại: 9814720

Địa chỉ: Sô´45, Đường Liên Tỉnh 5, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752605

Tên bưu cục: Phạm Thế Hiển 4

Điện thoại: 8506443

Địa chỉ: Sô´121, Đường 12, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752606

Tên bưu cục: Phạm Thế Hiển 5

Điện thoại: 8501589

Địa chỉ: Sô´1024C, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752607

Tên bưu cục: Phạm Thế Hiển 6

Điện thoại: 8501808

Địa chỉ: Sô´1107/18, Hẻm 1106, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752602

Tên bưu cục: Phạm Thế Hiển 9

Điện thoại: 9819549

Địa chỉ: Sô´1426, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752700

Tên bưu cục: Tạ Quang Bửu 2

Điện thoại: 8508591

Địa chỉ: Sô´50, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752701

Tên bưu cục: Thùng thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´188, Hẻm 158, Đường Bùi Minh Trực, Phường Số 5 Số 5 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>