MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 5

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79342, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79342.

2. Mã bưu chính 79342 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79342 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 5 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79342 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79342, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 793499

Tên bưu cục: 140 Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´140, Đường Trần Phú, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793424

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 551069

Địa chỉ: Sô´84, Đường Bạch Đằng, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793497

Tên bưu cục: Bạch Đằng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´153, Đường Bạch Đằng, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793422

Tên bưu cục: Bãi Dâu

Điện thoại: 550547

Địa chỉ: Sô´31, Đường Trần Phú, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793420

Tên bưu cục: Bến Đá

Điện thoại: 02543.551700

Địa chỉ: Sô´480, Đường Trần Phú, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793421

Tên bưu cục: Phường 6

Điện thoại: 560867

Địa chỉ: Sô´335, Đường Trần Phú, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793423

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 551070

Địa chỉ: Sô´390-392, Đường Trần Phú, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793498

Tên bưu cục: Trần Phú 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´588, Đường Trần Phú, Phường 5 Số 5 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>