MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 5

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97106, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau là 97106.

2. Mã bưu chính 97106 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97106 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 5 Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97106 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97106, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971060

Tên bưu cục: Ba Tháng Hai

Điện thoại: 815303

Địa chỉ: Sô´13, Đường 3 tháng 2, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971050

Tên bưu cục: BC Phát TP Cà Mau

Điện thoại: 02903824824

Địa chỉ: Sô´5, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970000

Tên bưu cục: Cà Mau

Điện thoại: 02903836048

Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970010

Tên bưu cục: Cà Mau

Điện thoại: 837614

Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970030

Tên bưu cục: Điện Báo

Điện thoại: 831274

Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971760

Tên bưu cục: KHL Cà Mau

Điện thoại: 02903831766

Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971750

Tên bưu cục: KINH DOANH TIẾP THỊ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970100

Tên bưu cục: KT Cà Mau

Điện thoại: 02903837614

Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970900

Tên bưu cục: KT1 Cà Mau

Điện thoại: 02903837605

Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971061

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại: 825502

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970020

Tên bưu cục: Phbc

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971615

Tên bưu cục: Số 231

Điện thoại: 3551755

Địa chỉ: Sô´161, Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971062

Tên bưu cục: Số 05

Điện thoại: 815780

Địa chỉ: Sô´66, Đường Nguyễn Du, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971137

Tên bưu cục: Số 116

Điện thoại: 550920

Địa chỉ: Sô´102, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971138

Tên bưu cục: Số 117

Điện thoại: 550909

Địa chỉ: Sô´67, Đường 3 Tháng 2, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971139

Tên bưu cục: Số 118

Điện thoại: 550930

Địa chỉ: Sô´103, Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971140

Tên bưu cục: Số 128

Điện thoại: 550953

Địa chỉ: Sô´248, Đường Quang Trung, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971141

Tên bưu cục: Số 139

Điện thoại: 550452

Địa chỉ: Đường Châu Văn Đặng, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971142

Tên bưu cục: Số 140

Điện thoại: 551006

Địa chỉ: Hẻm 230, Đường Bùi Thị Trường, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971143

Tên bưu cục: Số 144

Điện thoại: 551074

Địa chỉ: Sô´87, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5 Số 5 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>