MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 6

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67180, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng là 67180.

2. Mã bưu chính 67180 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67180 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 6 Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67180 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng có 5 số là 67180, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Đà Lạt, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 671802

Tên bưu cục: Hai Bà Trưng

Điện thoại: 816683

Địa chỉ: Sô´18, Đường Hai Bà Trưng, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671872

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´20/4, Ngõ 73, Đường Tô Vĩnh Diện, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671800

Tên bưu cục: Mai Hắc Đế

Điện thoại: 816437

Địa chỉ: Sô´5, Đường Mai Hắc Đế, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671867

Tên bưu cục: Ngô Quyền 1

Điện thoại: 3831740

Địa chỉ: Sô´2A, Đường Ngô Quyền, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671801

Tên bưu cục: Ngô quyền 2

Điện thoại: 3817610

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ngô Quyền, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671870

Tên bưu cục: Ngô Quyền 3

Điện thoại: 817927

Địa chỉ: Sô´20/4, Đường Ngô Quyền, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671871

Tên bưu cục: Ngô quyền 4

Điện thoại: 3818113

Địa chỉ: Sô´99, Đường Ngô Quyền, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671640

Tên bưu cục: Phan Đình Phùng

Điện thoại: 02633822611

Địa chỉ: Sô´38, Đường La Sơn Phu Tử, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671866

Tên bưu cục: Phường 6

Điện thoại: 3835587

Địa chỉ: Sô´5B, Đường La Sơn Phu Tử, Phường 6 Số 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>