MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 6

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 74490, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh là 74490.

2. Mã bưu chính 74490 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 74490 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 6 Quận 11, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 74490 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh có 5 số là 74490, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Quận 11, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 744901

Tên bưu cục: Ba Tháng Hai 2

Điện thoại: 9557434

Địa chỉ: Sô´1129, Đường Ba Tháng Hai, Phường Số 6 Số 6 Quận 11 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 744910

Tên bưu cục: Phó Cơ Điều

Điện thoại: 02839560454

Địa chỉ: Sô´150, Đường Phó Cơ Điều, Phường Số 6 Số 6 Quận 11 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 744900

Tên bưu cục: Trần Qúy

Điện thoại: 9560453

Địa chỉ: Sô´112-114, Đường Trần Quý, Phường Số 6 Số 6 Quận 11 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>