MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 6

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79237, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79237.

2. Mã bưu chính 79237 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79237 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 6 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79237 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79237, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 792539

Tên bưu cục: 231 Lê Lợi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´231, Đường Lê Lợi, Phường 6 Số 6 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792370

Tên bưu cục: Bến Đình

Điện thoại: 02543.561700

Địa chỉ: Sô´295, Ngõ 281, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6 Số 6 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792380

Tên bưu cục: Lê Lợi

Điện thoại: 832100

Địa chỉ: Sô´179, Đường Lê Lợi, Phường 6 Số 6 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792542

Tên bưu cục: Lê Lợi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´179, Đường Lê Lợi, Phường 6 Số 6 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792371

Tên bưu cục: Lê Lợi 1

Điện thoại: 541475

Địa chỉ: Sô´752, Đường Trần Phú, Phường 6 Số 6 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792540

Tên bưu cục: Lê Lợi 3

Điện thoại: 561480

Địa chỉ: Sô´440, Đường Lê Lợi, Phường 6 Số 6 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792541

Tên bưu cục: Trần Phú 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´640A, Đường Trần Phú, Phường 6 Số 6 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>