MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 6

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh là Mã bưu chính 94135, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh là 94135.

2. Mã bưu chính 94135 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 94135 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 6 Trà Vinh, Trà Vinh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 94135 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh

Mã bưu chính Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh có 5 số là 94135, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Trà Vinh, Trà Vinh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 941356

Tên bưu cục: Ki -ốt 43

Điện thoại: 850041

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941351

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 12

Điện thoại: 864681

Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941352

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 24

Điện thoại: 840619

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đáng, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941353

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 31

Điện thoại: 866898

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941354

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 32

Điện thoại: 840450/840339

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941355

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 35

Điện thoại: 867035

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941357

Tên bưu cục: Ki Ốt Số 48

Điện thoại: 840142

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đáng, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941390

Tên bưu cục: Mậu Thân

Điện thoại: 0294.3840952

Địa chỉ: Sô´577, Đường Mậu Thân, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941360

Tên bưu cục: Phường 6

Điện thoại: 840208

Địa chỉ: Phố Khóm I, Phường 6 Số 6 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>