MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 6

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95144, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng là 95144.

2. Mã bưu chính 95144 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95144 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 6 Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95144 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng có 5 số là 95144, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Sóc Trăng, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951486

Tên bưu cục: 168 Điện Biên Phủ

Điện thoại: 3616949

Địa chỉ: Sô´252, Đường Điện Biên Phủ, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951443

Tên bưu cục: 1A Hùng Vương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1A, Đường Hùng Vương, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951485

Tên bưu cục: 31 Yết Kiêu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46, Đường Yết Kêu, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951440

Tên bưu cục: Bông Sen

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951441

Tên bưu cục: Mậu Thân

Điện thoại: 613936

Địa chỉ: Sô´59, Đường Mậu thân, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954251

Tên bưu cục: Thùng thư độc lập công cộng số 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Kinh 30/4, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>