MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 6

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97142, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau là 97142.

2. Mã bưu chính 97142 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97142 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 6 Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97142 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97142, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 6, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971420

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 834994

Địa chỉ: Hẻm 120, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971705

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 02903506199

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971421

Tên bưu cục: Số 01 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 826640

Địa chỉ: Sô´161, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971422

Tên bưu cục: Số 02 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 826641

Địa chỉ: Sô´533, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971423

Tên bưu cục: Số 03 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 826929

Địa chỉ: Sô´447A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971424

Tên bưu cục: Số 04 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 826939

Địa chỉ: Sô´335B, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971425

Tên bưu cục: Số 05 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 567260

Địa chỉ: Sô´128, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971459

Tên bưu cục: Số 100

Điện thoại: 567453

Địa chỉ: Hẻm 251, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971460

Tên bưu cục: Số 107

Điện thoại: 567998

Địa chỉ: Sô´21B, Đường Nguyễn Ngọc Sanh, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971426

Tên bưu cục: Số 11

Điện thoại: 560350

Địa chỉ: Sô´244, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971462

Tên bưu cục: Số 110

Điện thoại: 565011

Địa chỉ: Sô´71, Đường Lê Khắc Xương, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971463

Tên bưu cục: Số 122

Điện thoại: 565025

Địa chỉ: Sô´515, Đường Trần Văn Thời, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971464

Tên bưu cục: Số 132

Điện thoại: 696445

Địa chỉ: Sô´5, Hẻm 267, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971465

Tên bưu cục: Số 148

Điện thoại: 560490

Địa chỉ: Sô´191C, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971466

Tên bưu cục: Số 149

Điện thoại: 565090

Địa chỉ: Sô´253/13, Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971467

Tên bưu cục: Số 155

Điện thoại: 696497

Địa chỉ: Sô´252B, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971468

Tên bưu cục: Số 157

Điện thoại: 560545

Địa chỉ: Sô´276, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971650

Tên bưu cục: Số 172

Điện thoại: 565250

Địa chỉ: Sô´47B, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971651

Tên bưu cục: Số 175

Điện thoại: 565260

Địa chỉ: Sô´306A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971652

Tên bưu cục: Số 191

Điện thoại: 565440

Địa chỉ: Sô´11, Đường Lê Đại Hành, Phường 6 Số 6 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>