MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 7

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73750, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh là 73750.

2. Mã bưu chính 73750 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73750 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 7 Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73750 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh có 5 số là 73750, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 737500

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Số 7 Số 7 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737501

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 7 Số 7 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737551

Tên bưu cục: Nghĩa Phát-1

Điện thoại: 8644415

Địa chỉ: Sô´26/16/4A, Đường Nghĩa Phát, Phường Số 7 Số 7 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737550

Tên bưu cục: Nghĩa Phát-2

Điện thoại: 9707145

Địa chỉ: Sô´114, Đường Nghĩa Phát, Phường Số 7 Số 7 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>