MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 7

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75240, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh là 75240.

2. Mã bưu chính 75240 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75240 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 7 Quận 8, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75240 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh có 5 số là 75240, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Quận 8, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 752400

Tên bưu cục: Ba Tơ

Điện thoại: 9813023

Địa chỉ: Sô´158A, Đường Ba Tơ, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752424

Tên bưu cục: Ba Tơ 2

Điện thoại: 9817149

Địa chỉ: Sô´162/1, Đường Ba Tơ, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752425

Tên bưu cục: Bình Điền

Điện thoại: 7604028

Địa chỉ: Sô´77, Đường Rạch Cát Bến Lức, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752401

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại: 9800582

Địa chỉ: Sô´3061, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752426

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´3028, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752402

Tên bưu cục: Phạm Thế Hiển

Điện thoại: 8569772

Địa chỉ: Sô´2525, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752403

Tên bưu cục: Phạm Thế Hiển 3

Điện thoại: 9800733

Địa chỉ: Sô´2634, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752405

Tên bưu cục: Phạm Thế Hiển 7

Điện thoại: 9818079

Địa chỉ: Sô´2853, Đường Phạm Thế Hiển, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 752404

Tên bưu cục: Rạch Cát

Điện thoại: 7604429

Địa chỉ: Sô´35B, Đường Rạch Cát Bến Lức, Phường Số 7 Số 7 Quận 8 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>