MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 7

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79200, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79200.

2. Mã bưu chính 79200 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79200 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 7 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79200 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79200, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 792293

Tên bưu cục: 01 Nguyễn An Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792006

Tên bưu cục: 193 Hoàng Văn Thụ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´193, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792005

Tên bưu cục: 284 Nguyễn An Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´284, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792007

Tên bưu cục: 41 Nguyễn Tri Phương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´41, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792001

Tên bưu cục: 5 Tầng

Điện thoại: 02543.545800

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792008

Tên bưu cục: A12 Khu 5 Tầng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´A12, Dãy nhà A12 Tầng 1 Tứ 101-114, Khu tập thể Liên Doanh Việt Xô, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792372

Tên bưu cục: Nguyễn An Ninh 1

Điện thoại: 562321

Địa chỉ: Sô´41, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792373

Tên bưu cục: Nguyễn An Ninh 3

Điện thoại: 5628997

Địa chỉ: Sô´41, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792004

Tên bưu cục: Nguyễn Tri Phương

Điện thoại: 573197

Địa chỉ: Sô´90, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792002

Tên bưu cục: Phường 7

Điện thoại: 571842

Địa chỉ: Sô´23, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792000

Tên bưu cục: Trung Tâm Thương Mại

Điện thoại: 570630

Địa chỉ: Sô´12G1, Lô nhà G1 Từ Số 1-42, Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792003

Tên bưu cục: Trương Công Định 2

Điện thoại: 815118

Địa chỉ: Sô´523, Đường Trương Công Định, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792264

Tên bưu cục: Trương Công Định 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´437, Đường Trương Công Định, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792288

Tên bưu cục: Trương Công Định 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´437, Đường Trương Công Định, Phường 7 Số 7 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>