MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 8

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79154, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79154.

2. Mã bưu chính 79154 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79154 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 8 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79154 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79154, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 791544

Tên bưu cục: 198 Bình Giã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´198, Đường Bình Giã, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791545

Tên bưu cục: 236 Bình Giã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´236, Đường Bình Giã, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791540

Tên bưu cục: Bình Giã

Điện thoại: 580139

Địa chỉ: Sô´272, Đường Bình Giã, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791543

Tên bưu cục: Bình Giã 3

Điện thoại: 585809

Địa chỉ: Sô´273A, Đường Bình Giã, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791562

Tên bưu cục: Bình Giã 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´141, Đường Bình Giã, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791542

Tên bưu cục: Chu Mạnh Trinh 1

Điện thoại: 582321

Địa chỉ: Sô´131, Đường Chu Mạnh Trinh, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791561

Tên bưu cục: Huyền Trân Công Chúa 1

Điện thoại: 583592

Địa chỉ: Sô´152, Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791560

Tên bưu cục: Thống Nhất 1

Điện thoại: 583590

Địa chỉ: Sô´65, Đường Lê Phụng Hiểu, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791541

Tên bưu cục: Trương Công Định 1

Điện thoại: 580141

Địa chỉ: Sô´346, Đường Trương Công Định, Phường 8 Số 8 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>