MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 8

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95138, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng là 95138.

2. Mã bưu chính 95138 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95138 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 8 Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95138 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng có 5 số là 95138, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Sóc Trăng, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951405

Tên bưu cục: 114 Mậu Thân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´114, Đường Mậu Thân, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951384

Tên bưu cục: 62 Long Phú

Điện thoại: 615426

Địa chỉ: Sô´860, Đường Phạm Hùng, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951380

Tên bưu cục: Bệnh Viện

Điện thoại: 826611

Địa chỉ: Sô´17, Đường Pasteur, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951382

Tên bưu cục: Tân Thạnh

Điện thoại: 614331

Địa chỉ: Sô´828T, Đường Phạm Hùng, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951578

Tên bưu cục: Thùng thư độc lập công cộng số 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´360, Đường Phạm Hùng, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951381

Tên bưu cục: Trung Học Y Tế

Điện thoại: 613934

Địa chỉ: Sô´139, Đường Phạm Hùng, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951383

Tên bưu cục: Vĩnh Hòa

Điện thoại: 615422

Địa chỉ: Sô´16, Đường Lê Vĩnh Hoà, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>