MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 9

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72290, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh là 72290.

2. Mã bưu chính 72290 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72290 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 9 Quận 3, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72290 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh có 5 số là 72290, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Quận 3, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 722907

Tên bưu cục: Bà Huyện Thanh Quan 1

Điện thoại: 5260224

Địa chỉ: Sô´88/51, Ngõ 88, Đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722910

Tên bưu cục: Cống Hộp Rạch Bùng Binh 1

Điện thoại: 9350681

Địa chỉ: Sô´100, Đường Rạch Bùng Binh, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722943

Tên bưu cục: Ga Sài Gòn

Điện thoại: 5262182-5262183

Địa chỉ: Sô´1, Đường Nguyễn Thông, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722301

Tên bưu cục: Ga Sài Gòn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Nguyễn Thông, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722400

Tên bưu cục: Ga Sài Gòn

Điện thoại: 8439205

Địa chỉ: Sô´1, Đường Nguyễn Thông, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722911

Tên bưu cục: Kỳ Đồng

Điện thoại: 8466521

Địa chỉ: Sô´20, Đường Kỳ Đồng, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722905

Tên bưu cục: Kỳ Đồng 2

Điện thoại: 9317604

Địa chỉ: Sô´16/8, Ngõ 16, Đường Kỳ Đồng, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722909

Tên bưu cục: Nguyễn Phúc Nguyên 1

Điện thoại: 9350442

Địa chỉ: Sô´82, Đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722906

Tên bưu cục: Nguyễn Phúc Nguyên 2

Điện thoại: 9318085

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722908

Tên bưu cục: Nguyễn Phúc Nguyên 3

Điện thoại: 9318941

Địa chỉ: Sô´222, Đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722912

Tên bưu cục: Nguyễn Thông 1

Điện thoại: 9311710

Địa chỉ: Sô´133, Đường Nguyễn Thông, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722901

Tên bưu cục: Nguyễn Thông 2

Điện thoại: 9312402

Địa chỉ: Sô´30A, Đường Nguyễn Thông, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722900

Tên bưu cục: SG10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´165, Đường Trần Quốc Thảo, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722913

Tên bưu cục: Trần Quốc Thảo 1

Điện thoại: 9311608

Địa chỉ: Sô´003 Lô B, Dãy nhà Lộ B, Khu chung cư Trần Quốc Thảo, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722986

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 10

Điện thoại: 9350681/9350682

Địa chỉ: Sô´73, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722914

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 3

Điện thoại: 9350622

Địa chỉ: Sô´79/102, Ngõ 79, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722902

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 4

Điện thoại: 9317641

Địa chỉ: Sô´1/60/20Bis, Ngõ 49, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722903

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 5

Điện thoại: 8840288

Địa chỉ: Sô´49/21B, Ngõ 49, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 722904

Tên bưu cục: Trương Định 1

Điện thoại: 8439482

Địa chỉ: Sô´153/13, Ngõ 153, Đường Trương Định, Phường Số 9 Số 9 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>