MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 9

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 74850, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh là 74850.

2. Mã bưu chính 74850 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 74850 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 9 Quận 5, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 74850 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh có 5 số là 74850, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Quận 5, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 748100

Tên bưu cục: An Đông

Điện thoại: 38351001

Địa chỉ: Sô´34-36, Đường An Dương Vương, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748507

Tên bưu cục: An Đông

Điện thoại: 8354683

Địa chỉ: Sô´18, Đường An Dương Vương, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748501

Tên bưu cục: An Dương Vương

Điện thoại: 8302892

Địa chỉ: Sô´536, Đường An Dương Vương, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748593

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´007, Dãy nhà A, Khu chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748504

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự

Điện thoại: 9571353

Địa chỉ: Sô´536, Đường Ngô Gia Tự, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748506

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 2

Điện thoại: 8533158

Địa chỉ: Sô´540, Đường Ngô Gia Tự, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748505

Tên bưu cục: Ngô Quyền 4

Điện thoại: 9571623

Địa chỉ: Sô´004, Dãy nhà B, Khu chung cư Ngô Quyền, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748503

Tên bưu cục: Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 9570110

Địa chỉ: Sô´133C, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748502

Tên bưu cục: Nguyễn Duy Dương

Điện thoại: 8302909

Địa chỉ: Sô´97N, Đường Nguyễn Duy Dương, Phường Số 9 Số 9 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>