MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 9

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95130, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng là 95130.

2. Mã bưu chính 95130 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95130 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 9 Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95130 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng có 5 số là 95130, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Sóc Trăng, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951321

Tên bưu cục: 164 Mạc Đỉnh Chi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´164, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường 9 Số 9 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951302

Tên bưu cục: 359 Nguyễn Huệ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´359, Đường Nguyễn huệ, Phường 9 Số 9 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951301

Tên bưu cục: Chợ Sóc Trăng

Điện thoại: 615420

Địa chỉ: Sô´118 3/2, Đường 3/2, Phường 9 Số 9 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951300

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại: 613979

Địa chỉ: Sô´9, Đường Nguyễn du, Phường 9 Số 9 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951329

Tên bưu cục: Thùng thư độc lập công cộng số 8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´481, Đường Lê Duẩn, Phường 9 Số 9 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>