MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sóc Đăng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 295060

Tên bưu cục: Sóc Đăng

Điện thoại: 881722

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sóc Đăng Sóc Đăng Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>