MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485700

Tên bưu cục: Choi

Điện thoại: 02393501868

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Sơn Châu Sơn Châu Hương Sơn Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 485701

Tên bưu cục: Sơn Châu

Điện thoại: 877700

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Sơn Châu Sơn Châu Hương Sơn Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>