MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Công

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 157450

Tên bưu cục: Sơn Công

Điện thoại: 01232075869

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoàng Dương, Xã Sơn Công Sơn Công Ứng Hoà Hà Nội

Xem chi tiết>>