MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 233470

Tên bưu cục: Sơn Hải

Điện thoại: 02043582480

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải Sơn Hải Lục Ngạn Bắc Giang

Xem chi tiết>>