MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Hàm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 486280

Tên bưu cục: Sơn Hàm

Điện thoại: 875613

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Sơn Hàm Sơn Hàm Hương Sơn Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>