MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Sơn Kỳ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76020, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh là 76020.

2. Mã bưu chính 76020 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76020 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sơn Kỳ Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76020 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh có 5 số là 76020, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 760210

Tên bưu cục: Hộp Thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´89, Đường Bờ bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ Sơn Kỳ Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760209

Tên bưu cục: LÊ TRỌNG TẤN - 3

Điện thoại: 8163974

Địa chỉ: Sô´10/4, Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ Sơn Kỳ Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760208

Tên bưu cục: Sơn Kỳ -2

Điện thoại: 8164298

Địa chỉ: Sô´010, Đường Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ Sơn Kỳ Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760207

Tên bưu cục: Sơn Kỳ-1

Điện thoại: 8123540

Địa chỉ: Sô´3, Đường Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ Sơn Kỳ Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760200

Tên bưu cục: Tân Kỳ Tân Quý-1

Điện thoại: 8470494

Địa chỉ: Sô´2/5, Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ Sơn Kỳ Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760201

Tên bưu cục: Tân Kỳ Tân Quý-2

Điện thoại: 8474665

Địa chỉ: Sô´37/13A, Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ Sơn Kỳ Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>