MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Lôi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281210

Tên bưu cục: Sơn Lôi

Điện thoại: 02113887027

Địa chỉ: Thôn Nhân Nghĩa, Xã Sơn Lôi Sơn Lôi Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>