MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485780

Tên bưu cục: Sơn Mỹ

Điện thoại: 877357

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Sơn Mỹ Sơn Mỹ Hương Sơn Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>