MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485870

Tên bưu cục: Sơn Thịnh

Điện thoại: 877218

Địa chỉ: Xóm Thịnh Thượng, Xã Sơn Thịnh Sơn Thịnh Hương Sơn Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>