MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sơn Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485641

Tên bưu cục: Sơn Trung

Điện thoại: 879511

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Sơn Trung Sơn Trung Hương Sơn Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 485640

Tên bưu cục: Trung Phú

Điện thoại: 875400

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Sơn Trung Sơn Trung Hương Sơn Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>