MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Song Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22333, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh là 22333.

2. Mã bưu chính 22333 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22333 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Song Giang Gia Bình, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22333 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh có 5 số là 22333, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223330

Tên bưu cục: Song Giang

Điện thoại: 556102

Địa chỉ: Thôn Ích Phú, Xã Song Giang Song Giang Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223331

Tên bưu cục: thôn Chi Nhị

Điện thoại: 662037

Địa chỉ: Thôn Chi Nhị, Xã Song Giang Song Giang Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223337

Tên bưu cục: Thôn Ích Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Ích Phú, Xã Song Giang Song Giang Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223332

Tên bưu cục: Thôn Lập Ái

Điện thoại: 662080

Địa chỉ: Thôn Lập Ái, Xã Song Giang Song Giang Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>