MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Sông Vệ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi là Mã bưu chính 57417, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi là 57417.

2. Mã bưu chính 57417 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 57417 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sông Vệ Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Mã bưu chính 57417 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Mã bưu chính Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi có 5 số là 57417, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 574174

Tên bưu cục: Khối 1 Sông Vệ

Điện thoại: 924271

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Sông Vệ, Thị trấn Sông Vệ Sông Vệ Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574175

Tên bưu cục: Khối II Sông Vệ

Điện thoại: 924273

Địa chỉ: Tổ Dân Phố An Bàng, Thị trấn Sông Vệ Sông Vệ Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574176

Tên bưu cục: Khối III Sông Vệ

Điện thoại: 924281

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Vạn Mỹ, Thị trấn Sông Vệ Sông Vệ Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574170

Tên bưu cục: Sông Vệ

Điện thoại: 02553848311

Địa chỉ: Tổ Dân Phố An Bàng, Thị trấn Sông Vệ Sông Vệ Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>