MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Suối Hoa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221070

Tên bưu cục: BCP Trung tâm

Điện thoại: 02223856588

Địa chỉ: Sô´16, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221280

Tên bưu cục: Bưu cục Hành chính công

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221240

Tên bưu cục: Lý Thái Tổ

Điện thoại: 827030

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221241

Tên bưu cục: Suối Hoa

Điện thoại: 820299

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>