MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tả Van Chư

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 331140

Tên bưu cục: Tả Van Chư

Điện thoại: 3505564

Địa chỉ: Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư Tả Van Chư Bắc Hà Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331152

Tên bưu cục: Xã Tả Van Chư

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư Tả Van Chư Bắc Hà Lào Cai

Xem chi tiết>>