MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tam Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72090, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là 72090.

2. Mã bưu chính 72090 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72090 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tam Bình Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72090 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh có 5 số là 72090, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 720906

Tên bưu cục: 125

Điện thoại: 8977099

Địa chỉ: Sô´125A/3, Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720904

Tên bưu cục: Chợ Đầu Mối

Điện thoại: 7295356

Địa chỉ: Sô´KS 15, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720905

Tên bưu cục: Chợ Tam Bình

Điện thoại: 8973777

Địa chỉ: Sô´KS 1, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720928

Tên bưu cục: Đườn 9-1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´24, Đường Số 9, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720907

Tên bưu cục: Ngô Chí Quốc 2

Điện thoại: 7291560

Địa chỉ: Sô´29, Đường Ngô Chí Quốc, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720908

Tên bưu cục: Phú Châu

Điện thoại: 7292791

Địa chỉ: Sô´95, Đường Phú Châu, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720900

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1a-2

Điện thoại: 7295423

Địa chỉ: Sô´528, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720909

Tên bưu cục: QUỐC LỘ 1A-5

Điện thoại: 7295723

Địa chỉ: Sô´228, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720700

Tên bưu cục: Tam Bình

Điện thoại: 02837294285

Địa chỉ: Sô´705, Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720902

Tên bưu cục: Tam Châu

Điện thoại: 7295126

Địa chỉ: Sô´138, Đường Phú Châu, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720929

Tên bưu cục: Tam Hải

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´144, Đường Phú Châu, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720903

Tên bưu cục: Tam Hải 2

Điện thoại: 7291426

Địa chỉ: Sô´11, Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720901

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 43-1

Điện thoại: 7295341

Địa chỉ: Sô´566, Đường Tô Ngọc Vân, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720927

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 43-1

Điện thoại: 7295338

Địa chỉ: Sô´568, Đường Tô Ngọc Vân, Phường Tam Bình Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>