MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tam Cường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186520

Tên bưu cục: Nam Am

Điện thoại: 02253982099

Địa chỉ: Thôn Nam Am, Xã Tam Cường Tam Cường Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>