MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tam Đa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221550

Tên bưu cục: Tam Đa

Điện thoại: 861277

Địa chỉ: Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa Tam Đa Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221555

Tên bưu cục: thôn Phấn Động

Điện thoại: 688387

Địa chỉ: Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa Tam Đa Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>