MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tam Đồng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 142070

Tên bưu cục: Tam Đồng

Điện thoại: 02438164721

Địa chỉ: Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng Tam Đồng Mê Linh Hà Nội

Xem chi tiết>>