MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tam Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221571

Tên bưu cục: Đlý Bđ- Nvh Thôn Như Nguyệt

Điện thoại: 681067

Địa chỉ: Thôn Như Nguyệt, Xã Tam Giang Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221411

Tên bưu cục: NVH thôn Nguyệt Cầu

Điện thoại: 681067

Địa chỉ: Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221570

Tên bưu cục: Tam Giang

Điện thoại: 880220

Địa chỉ: Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>