MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tam Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22157, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh là 22157.

2. Mã bưu chính 22157 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22157 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tam Giang Yên Phong, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22157 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh có 5 số là 22157, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221571

Tên bưu cục: Đlý Bđ- Nvh Thôn Như Nguyệt

Điện thoại: 681067

Địa chỉ: Thôn Như Nguyệt, Xã Tam Giang Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221411

Tên bưu cục: NVH thôn Nguyệt Cầu

Điện thoại: 681067

Địa chỉ: Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221570

Tên bưu cục: Tam Giang

Điện thoại: 880220

Địa chỉ: Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>