MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tam Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau là Mã bưu chính 97403, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau là 97403.

2. Mã bưu chính 97403 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97403 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tam Giang Năm Căn, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97403 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau có 5 số là 97403, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 974041

Tên bưu cục: Số 1 Tam Giang

Điện thoại: 875060

Địa chỉ: Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang Tam Giang Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 974042

Tên bưu cục: Số 2 Tam Giang

Điện thoại: 875230

Địa chỉ: Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang Tam Giang Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 974043

Tên bưu cục: Số 3 Tam Giang

Điện thoại: 875231

Địa chỉ: Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang Tam Giang Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 974040

Tên bưu cục: Tam Giang

Điện thoại: 02903875001

Địa chỉ: Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang Tam Giang Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>