MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tam Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81286, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai là 81286.

2. Mã bưu chính 81286 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81286 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tam Phước Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81286 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81286, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815489

Tên bưu cục: Khu công nghiệp 1

Điện thoại: 512514

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815470

Tên bưu cục: Long Đức

Điện thoại: 02513528002

Địa chỉ: Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815471

Tên bưu cục: Long Đức 1

Điện thoại: 528034

Địa chỉ: Sô´A/K82, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815472

Tên bưu cục: Long Đức 2

Điện thoại: 512333

Địa chỉ: Sô´196, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815473

Tên bưu cục: Long Đức 3

Điện thoại: 528305

Địa chỉ: Sô´4/B, Ấp Long Đức 2, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815474

Tên bưu cục: Long Đức 4

Điện thoại: 528400

Địa chỉ: Sô´99, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815475

Tên bưu cục: Long Đức 5

Điện thoại: 511430

Địa chỉ: Sô´267A, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815476

Tên bưu cục: Long Đức 7

Điện thoại: 528353

Địa chỉ: Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815460

Tên bưu cục: Tam Phước

Điện thoại: 02513511000

Địa chỉ: Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815477

Tên bưu cục: Tam Phước 1

Điện thoại: 512003

Địa chỉ: Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815464

Tên bưu cục: Tam Phước 10

Điện thoại: 512827

Địa chỉ: Sô´217, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815465

Tên bưu cục: Tam Phước 11

Điện thoại: 529724

Địa chỉ: Sô´69, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815466

Tên bưu cục: Tam Phước 12

Điện thoại: 512268

Địa chỉ: Sô´99, Ấp Thiên Bình, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815467

Tên bưu cục: Tam Phước 13

Điện thoại: 529611

Địa chỉ: Sô´A2/92, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815468

Tên bưu cục: Tam Phước 14

Điện thoại: 512942

Địa chỉ: Sô´272, Ấp Long Khánh 2, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815469

Tên bưu cục: Tam Phước 15

Điện thoại: 512967

Địa chỉ: Sô´301, Ấp Long Khánh 2, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815490

Tên bưu cục: Tam Phước 16

Điện thoại: 529935

Địa chỉ: Sô´177A, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815491

Tên bưu cục: Tam Phước 17

Điện thoại: 529937

Địa chỉ: Sô´165A, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815492

Tên bưu cục: Tam Phước 18

Điện thoại: 529939

Địa chỉ: Sô´98, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815493

Tên bưu cục: Tam Phước 19

Điện thoại: 529972

Địa chỉ: Sô´82, Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>