MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tam Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc là Mã bưu chính 28337, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc là 28337.

2. Mã bưu chính 28337 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 28337 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tam Sơn Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Mã bưu chính 28337 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc

Mã bưu chính Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc có 5 số là 28337, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281980

Tên bưu cục: Bến Then

Điện thoại: 02113858010

Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn Tam Sơn Sông Lô Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283140

Tên bưu cục: Sông Lô

Điện thoại: 02113828368

Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn Tam Sơn Sông Lô Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283160

Tên bưu cục: Sông Lô

Điện thoại: 02113828368

Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn Tam Sơn Sông Lô Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283190

Tên bưu cục: Sông Lô

Điện thoại: 02113828368

Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn Tam Sơn Sông Lô Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>