MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63155, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là 63155.

2. Mã bưu chính 63155 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63155 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân An Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63155 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk có 5 số là 63155, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 631603

Tên bưu cục: Cao Thắng 1

Điện thoại: 957600

Địa chỉ: Sô´37, Đường Cao Thắng, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631110

Tên bưu cục: Cổng 3

Điện thoại: 0262 3817008

Địa chỉ: Sô´175, Đường Ngô Quyền, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631551

Tên bưu cục: Km 4,5

Điện thoại: 876114

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631602

Tên bưu cục: Lê Quý Đôn 2

Điện thoại: 958275

Địa chỉ: Sô´223, Đường Lê Quí Đôn, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631553

Tên bưu cục: Lý Tự Trọng 1

Điện thoại: 953680

Địa chỉ: Sô´03, Đường Lý Tự Trọng, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631599

Tên bưu cục: Nguyễn Chí Thanh 2

Điện thoại: 952202

Địa chỉ: Sô´22, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631552

Tên bưu cục: Nguyễn Hữu Thọ

Điện thoại: 950247

Địa chỉ: Sô´39, Đường NGuyễn Hữu Thọ, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631550

Tên bưu cục: Số 11 Chợ Tân An

Điện thoại: 956754

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631554

Tên bưu cục: Tân An 1

Điện thoại: 954961

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631598

Tên bưu cục: Tân An 2

Điện thoại: 876786

Địa chỉ: Sô´54, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631556

Tên bưu cục: Tân An 3 (bến Xe)

Điện thoại: 876869

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631555

Tên bưu cục: Tân An 4 (bến Xe)

Điện thoại: 876888

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631600

Tên bưu cục: Tân An 5

Điện thoại: 876891

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631604

Tên bưu cục: Tân An 6

Điện thoại: 950843

Địa chỉ: Khối 6, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631615

Tên bưu cục: Trường THPT Phú Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân An Tân An Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>