MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương là Mã bưu chính 82141, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương là 82141.

2. Mã bưu chính 82141 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82141 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân An Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82141 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương có 5 số là 82141, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 821410

Tên bưu cục: Tân An

Điện thoại: 02743840340

Địa chỉ: Khu phố 1, Xã Tân An Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821411

Tên bưu cục: Tân An

Điện thoại: 830345

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân An Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821413

Tên bưu cục: Tân An 1

Điện thoại: 830656

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Tân An Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821412

Tên bưu cục: Tân An 2

Điện thoại: 821514

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân An Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821415

Tên bưu cục: Tân An 3

Điện thoại: 888507

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Tân An Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821416

Tên bưu cục: Tân An 4

Điện thoại: 560550

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân An Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821414

Tên bưu cục: Tân Định 10

Điện thoại: 512556

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Tân An Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>