MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162680

Tên bưu cục: Tân Châu

Điện thoại: 02213923101

Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa, Xã Tân Châu Tân Châu Khoái Châu Hưng Yên

Xem chi tiết>>