MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Định

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương là Mã bưu chính 82346, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương là 82346.

2. Mã bưu chính 82346 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82346 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Định Bàu Bàng, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82346 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương có 5 số là 82346, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Định, Bàu Bàng, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 823460

Tên bưu cục: Sở Sao

Điện thoại: 06503560999

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823466

Tên bưu cục: Tân Định

Điện thoại: 511266

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823472

Tên bưu cục: Tân Định 12

Điện thoại: 512567

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823473

Tên bưu cục: Tân Định 14

Điện thoại: 512627

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823474

Tên bưu cục: Tân Định 15

Điện thoại: 512871

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823475

Tên bưu cục: Tân Định 16

Điện thoại: 512887

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823476

Tên bưu cục: Tân Định 17

Điện thoại: 512916

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823477

Tên bưu cục: Tân Định 18

Điện thoại: 576476

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823478

Tên bưu cục: Tân Định 19

Điện thoại: 512570

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823479

Tên bưu cục: Tân Định 20

Điện thoại: 513051

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823465

Tên bưu cục: Tân Định 21

Điện thoại: 576507

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823462

Tên bưu cục: Tân Định 22

Điện thoại: 513277

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823461

Tên bưu cục: Tân Định 24

Điện thoại: 513374

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823464

Tên bưu cục: Tân Định 25

Điện thoại: 513467

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823463

Tên bưu cục: Tân Định 26

Điện thoại: 513471

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823485

Tên bưu cục: Tân Định 27

Điện thoại: 513481

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823486

Tên bưu cục: Tân Định 28

Điện thoại: 514114

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823467

Tên bưu cục: Tân Định 3

Điện thoại: 511323

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823468

Tên bưu cục: Tân Định 6

Điện thoại: 560791

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823469

Tên bưu cục: Tân Định 7

Điện thoại: 511700

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Định Tân Định Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>