MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183380

Tên bưu cục: KCN VSIP

Điện thoại: 02253916696

Địa chỉ: Khu Công nghiệp VSIP, Xã Tân Dương Tân Dương Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183371

Tên bưu cục: Tân Dương

Điện thoại: 873071

Địa chỉ: Thôn Đội 2, Xã Tân Dương Tân Dương Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183370

Tên bưu cục: Tân Hoa

Điện thoại: 02253774680

Địa chỉ: Thôn Đội 4, Xã Tân Dương Tân Dương Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>