MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 254440

Tên bưu cục: Tân Dương

Điện thoại: 0917930175

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tân Dương Tân Dương Định Hoá Thái Nguyên

Xem chi tiết>>