MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Hiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73140, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là 73140.

2. Mã bưu chính 73140 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73140 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Hiệp Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73140 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh có 5 số là 73140, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 731418

Tên bưu cục: TÂN HIỆP 03

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731404

Tên bưu cục: Tân Hiệp 1

Điện thoại: 7105252

Địa chỉ: Sô´86/3a, Ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731405

Tên bưu cục: Tân Hiệp 10

Điện thoại: 7134263

Địa chỉ: Sô´174/2E, Ấp Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731410

Tên bưu cục: Tân Hiệp 11

Điện thoại: 7105669

Địa chỉ: Sô´45/5a, Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731402

Tên bưu cục: Tân Hiệp 12

Điện thoại: 7105719

Địa chỉ: Sô´146/1a, Ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731407

Tên bưu cục: Tân hiệp 13

Điện thoại: 8914606

Địa chỉ: Sô´1/3a, Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731400

Tên bưu cục: Tân Hiệp 2

Điện thoại: 7105494

Địa chỉ: Sô´28/2c, Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731406

Tên bưu cục: Tân Hiệp 3

Điện thoại: 7134212

Địa chỉ: Sô´183/1B, Ấp Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731409

Tên bưu cục: Tân Hiệp 4

Điện thoại: 7134240

Địa chỉ: Sô´30/5g, Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731403

Tên bưu cục: Tân Hiệp 6

Điện thoại: 7105643

Địa chỉ: Sô´94/2b, Ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731408

Tên bưu cục: Tân Hiệp 7

Điện thoại: 7134258

Địa chỉ: Sô´168/2a, Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731401

Tên bưu cục: Tân Hiệp 8

Điện thoại: 7105654

Địa chỉ: Sô´113/1đ, Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731417

Tên bưu cục: Tân Hiệp 9

Điện thoại: 7105681

Địa chỉ: Sô´26/3a, Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>