MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Hiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81171, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai là 81171.

2. Mã bưu chính 81171 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81171 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Hiệp Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81171 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81171, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 811710

Tên bưu cục: Đồng Khởi 1

Điện thoại: 911213

Địa chỉ: Sô´2/126, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811714

Tên bưu cục: Đồng Khởi 11

Điện thoại: 895006

Địa chỉ: Sô´Y3D, Tổ 5, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811717

Tên bưu cục: Đồng Khởi 13

Điện thoại: 895247

Địa chỉ: Sô´G24/1, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811718

Tên bưu cục: Đồng Khởi 14

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´F1, Khu phố 1, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811719

Tên bưu cục: Đồng Khởi 15

Điện thoại: 895256

Địa chỉ: Sô´D5/1, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811720

Tên bưu cục: Đồng Khởi 16

Điện thoại: 895432

Địa chỉ: Sô´G8/3, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811711

Tên bưu cục: Đồng Khởi 7

Điện thoại: 894638

Địa chỉ: Sô´29/12, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811712

Tên bưu cục: Đồng Khởi 8

Điện thoại: 894985

Địa chỉ: Sô´Y9, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811713

Tên bưu cục: Đồng Khởi 9

Điện thoại: 894327

Địa chỉ: Sô´5/4A, Khu phố 1, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811715

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1

Điện thoại: 890622

Địa chỉ: Sô´214D, Khu phố 1, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811716

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1-4

Điện thoại: 885264

Địa chỉ: Sô´11/25, Tổ 6, Khu phố 1, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811783

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1-9

Điện thoại: 890169

Địa chỉ: Đường Kiốt Chợ Tân Hiệp, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811810

Tên bưu cục: Tân Hiệp

Điện thoại: 0251.3899678

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811721

Tên bưu cục: Trường Lương Thế Vinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>