MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Hiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương là Mã bưu chính 82264, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương là 82264.

2. Mã bưu chính 82264 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82264 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82264 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương có 5 số là 82264, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 822655

Tên bưu cục: KDC Phúc Đạt

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822643

Tên bưu cục: Phú Chánh 1

Điện thoại: 631425

Địa chỉ: Ấp Tân Long, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822650

Tên bưu cục: Tân Hiệp

Điện thoại: 653047

Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822651

Tên bưu cục: Tân Hiệp

Điện thoại: 0987988239

Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822642

Tên bưu cục: Tân Vĩnh Hiệp 1

Điện thoại: 631200

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822640

Tên bưu cục: Tân Vĩnh Hiệp 3

Điện thoại: 631267

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822641

Tên bưu cục: Tân Vĩnh Hiệp 6

Điện thoại: 631373

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822656

Tên bưu cục: Xã Tân Hiệp

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>