MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Hoa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 233140

Tên bưu cục: Tân Hoa

Điện thoại: 02043891552

Địa chỉ: Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa Tân Hoa Lục Ngạn Bắc Giang

Xem chi tiết>>